KURS KWALIFIKACYJNY
Zarządzanie Oświatą Online: Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą - Grupa "F22".

Dane uczestnika

Miejsce zatrudnienia

Uwaga: Informacja o Państwa zgłoszeniu jest poufna.
Nie informujemy o nim dyrektora placówki.