Zapis: Podsumowanie roku szkolnego 2023 - 2024 w przedszkolu - zadania dyrektora i nauczycieli. Wyniki i wnioski z nadzoru oraz analiza efektów działalności dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej przedszkola.

online

04-06 - 2024

Miejsce zatrudnienia