Zapis: Intendent w placówce oświatowej - jak stworzyć smaczną i zdrową stołówkę. Żywienie dzieci i młodzieży. Jak planować jadłospisy dla dzieci i młodzieży uwzględniający stawkę żywieniową, zapotrzebowanie na energię i składniki w poszczególnych grupach wiekowych, sytuacje specjalne- dietę bezglutenową i bezlaktozową oraz alergie itp. Wykorzystanie programów ułatwiających tworzenie jadłospisów

Mazowieckie, Warszawa

24-06, 25-06 - 2024

Miejsce zatrudnienia