Zapis: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w szkole / placówce oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Mazowieckie, Warszawa

24-05 - 2024

Miejsce zatrudnienia