Zapis: Jak zwiększyć bezpieczeństwo ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Jak usunąć błędy, o których mowa w najnowszym Raporcie NIK w sprawie rażących naruszeń RODO. Jak się przygotować do planowanych kontroli w zakresie RODO.

online

23-05 - 2024

Miejsce zatrudnienia