Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Doradztwo zawodowe

Kategoria: Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018


Opis szkolenia

Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych decyzji –poczynając od wyboru szkoły w następnym etapie kształcenia, kierunku studiów, decyzji o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu. Etap szkolny ma szczególne znaczenie dla zdobywania umiejętności analizy własnych zainteresowań, predyspozycji zawodowych i możliwości ich realizowania zgodnie z potrzebami aktualnego rynku pracy.
Szkolenie pozwoli stworzyć zgodnie z potrzebami i możliwościami plan wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i zaangażować w jego realizację kadrę pedagogiczną, zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami poszczególnych nauczycieli oraz potrzebami uczniów.
Dzięki wypracowanym przez grono pedagogiczne rozwiązaniom uczniowie i ich rodzice będą mogli liczyć na pełne wsparcie ze strony nauczycieli, wychowawców i szkolnych doradców zawodowych w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej uczniów.

Korzyści ze szkolenia


1. Nauczyciele rozumieją potrzebę realizacji doradztwa zawodowego i wykorzystują swoje kompetencje w ramach działań w tym zakresie.
2. Realizatorzy zadania bardziej świadomie i systemowo pomagają uczniom w rozpoznawaniu ich zasobów osobowych (zainteresowań, mocnych stron, predyspozycji) i uczestniczą w procesie kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i predyspozycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.
3.Wychowawcy w celu efektywnego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej uczniów wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji i kierują do specjalistów.

Program szkolenia


1. Prezentacja podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z doradztwem zawodowym.
2.Omówienie podstawy prawnej doradztwa zawodowego w szkole
3. Analiza zadań doradztwa zawodowego w kontekście wyzwań współczesnego świata.
4. Model rozwoju zawodowego D.E. Supera
5.Określenie celów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla uczniów, rodziców i nauczycieli danej szkoły.
6. Analiza działań w zakresie doradztwa zawodowego metodą SWOT.
7. Stworzenie modelu wsparcia szkoły w zaklresie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
8. Prezentacja dobrych praktyk w zakresie form i metod pracy w ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE