Diagnoza funkcjonalna podstawą sukcesu ucznia.

Korzyści

1

Analiza znaczenia diagnozy funkcjonalnej w nowych założeniach edukacji włączającej.

2

Poznanie zakresu i sposobu wykorzystania diagnozy w planowanym wsparciu.

3

Analiza propozycji arkuszy obserwacji wykorzystujących założenia diagnozy funkcjonalnej.

4

Tworzenie własnych narzędzi do prowadzenia rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów

5

Określenie znaczenia zespołów konsultacyjnych w planowaniu i skuteczności realizowanego wsparcia.

Opis

Rok szkolny 2022-2023 to początek zmian w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. Diagnoza funkcjonalna będzie stanowić podstawę oceny rozwoju dzieci i młodzieży. Będzie ona prowadzona przez specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych ale pierwszym etapem będzie prowadzenie rozpoznania w szkole lub przedszkolu przez nauczycieli specjalistów. Rozpoznanie to powinno być spójne z modelem biopsychospołecznym ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia). Zadania w zakresie oceny funkcjonalnej w szkole nie będą polegały na prowadzeniu indywidualnej diagnozy psychometrycznej – to przede wszystkim obserwacja funkcjonowania, konsultacje zespołowe - prowadzone przez zespoły do spraw pomocy psychologiczno pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)lub zespoły nauczycieli pracujących z uczniem ( pozostałe modele wsparcia).W czasie szkolenia nauczyciele poznają zasady prowadzenia diagnozy funkcjonalnej

Program szkolenia

  • Diagnoza funkcjonalna w edukacji włączającej
  • Narzędzia przydatne w prowadzeniu diagnozy funkcjonalnej w szkole/przedszkolu.
  • Planowanie działań wspierających na podstawie diagnozy funkcjonalnej.
  • Rola zespołów konsultacyjnych w prowadzeniu diagnozy funkcjonalnej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas