Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Praca z uczniem innej narodowości - cudzoziemiec w szkole. Szkoła wielkonarodowościowa

Kategoria: Wyzwania współczesnej szkoły


Opis szkolenia

Przed współczesną szkołą staje coraz więcej wyzwań. Musi się ona mierzyć z otaczającą ją rzeczywistością. Musi być przygotowana na przybywające do Polski dzieci cudzoziemskie, które w nowych dla siebie okolicznościach będą kontynuowały naukę. Aby sprostać tym wyzwaniom należy odpowiednio się do nich przygotować. Poznać przepisy prawa oświatowego, przygotować organizację zajęć, umieć przeprowadzić odpowiednią diagnozę i dostosować do niej system nauki.

Korzyści ze szkolenia


Po odbytym szkoleniu nauczyciel:
1. Zna przepisy prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole.
2. Wie, na czym polega edukacja cudzoziemców.
3. Zostaje zapoznany z organizacją nauki osób niebędących obywatelami polskimi.
4. Umie pracować z uczniem cudzoziemskim.

Program szkolenia


 1. Przepisy prawa oświatowego dotyczące dzieci cudzoziemskich.
  • edukacja cudzoziemców w świetle przepisów prawa,
  • rozporządzenie wykonawcze do art. 94 a ustawy o systemie oświaty,
  • rozporządzenia dotyczące pracy z dzieckiem cudzoziemskim.
 2. Zasady organizacji nauki osób niebędących obywatelami polskimi  opracowane przez Biuro Edukacji.
  • przyjmowanie dzieci do szkół i przedszkoli,
  • sposób organizacji nauki.
 3. Zadania szkoły przyjmującej dzieci cudzoziemskie.
 4. Rola szkoły w równym traktowaniu dzieci cudzoziemskich.
  • szkolny Kodeks Równego Traktowania.
 5. Diagnoza dziecka cudzoziemskiego.
 6. Specyficzne trudności występujące u dzieci uchodźców
  • nauczanie w języku polskim,
  • ocenianie ucznia cudzoziemskiego,
  • ustalanie wymagań edukacyjnych,
  • różnice kulturowe.
 7. Nauczanie języka polskiego jako obcego.
 8. Instytucje wspierające polską szkołę w kwestii edukacji cudzoziemców.
 9. Zajęcia warsztatowe, opracowanie i analiza dokumentacji szkolnej potrzebnej do pracy z dzieckiem cudzoziemskim.
 10. Wnioski, wymiana doświadczeń w pracy z obcokrajowcami.

Poznajmy się

Dane kontaktowe