Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Kategoria: Opieka i wychowanie


Opis szkolenia

 
Przygotowywane w edukacji zmiany coraz bardziej otwierają szkoły ogólnodostępne na różnorodne potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Już paragraf 7 rozporządzenia z lipca 2015 roku w sprawie kształcenia uczniów niepełnosprawnych(..), obowiązujący od stycznia br. stworzył podstawy do wdrażania idei edukacji  włączającej w każdej placówce.  Cóż to takiego? O co chodzi z „włączaniem”? Czy to znaczy to samo co integracja? Jakie obowiązki nakłada na szkoły, nauczycieli, pracowników? Jakie perspektywy otwiera przed uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy po szkoleniu:
- znają podstawowe terminy i akty prawne związane z edukacją uczniów niepełnosprawnych,
- rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie,
- wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej.

Program szkolenia


 
  • Idea i filozofia edukacji włączającej.  .
  • Edukacja integracyjna a włączająca - podobieństwa i różnice
  • Wokół przepisów prawa oświatowego czyli obowiązki szkoły wobec uczniów niepełnosprawnych.
  • Jak wprowadzać edukację włączającą. Wymagania prawne, kadrowe, mentalne.
  • Obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły wspomagających uczniów niepełnosprawnych
  • Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - najważniejsze grupy, cechy i potrzeby.

Poznajmy się

Dane kontaktowe