Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej

Kategoria: Wyzwania współczesnej szkoły


Opis szkolenia

Nasza szkoła wolna od dyskryminacji, czyli: jak planować działania profilaktyczne uczące tolerancji i akceptacji wobec "inności". 

Jak interweniować kiedy uczniowie dopuszczają się aktu dyskryminacji. Jakie działania podejmować wobec osób, które doświadczają dyskryminacji w szkole.

Przykrym doświadczeniem ostatnich miesięcy stało się pojawienie niepokojących nastrojów społecznych sprzyjających wykluczeniu społecznemu „innych”, nienawiści na tle rasowym, religijnym, światopoglądowym, narastaniu konformizmu i pogłębianiu się uprzedzeń. Poważnym wyzwaniem współczesności stało się intensywne działanie na rzecz zwalczania stereotypów, prób dyskryminacji oraz akceptowanej społecznie bierności społecznej. Szkolenie dostarczy wiedzy, pomysłów i umiejętności do tego, by sprawić, aby zapisane w szkolnych koncepcjach pracy wartości takie jak: tolerancja, empatia, szacunek do drugiego człowieka, czy patriotyzm nie stały się frazesami oraz by mimo niepokojących nastrojów społecznych nie doszło w naszych szkołach do nasilenia się zachowań egoistycznych czy ksenofobicznych.

Podczas zajęć odwołamy się do najlepszych tradycji (np. renesansowych) i uznanych autorytetów (np. R.Kapuściński), by zaakcentować pragmatyczną wartość otwartości na innych oraz podejmiemy próbę analizy przyczyn i skutków zachowań ksenofobicznych coraz popularniejszych w naszych czasach.

Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i placówki oraz rodziców. W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki.

Korzyści ze szkolenia


Efektywne realizowanie działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkoły lub placówki.
Analiza niepokojących zjawisk społecznych skutkujących uprzedzeniami wśród dzieci.
Budowanie relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie.
Projektowanie działań na rzecz promowania uniwersalnych wartości typu tolerancja, otwartość, patriotyzm.

Program szkolenia


  • Podstawa prawna do działań antydyskryminacyjnych i wychowania w duchu otwartości, tolerancji, patriotyzmu.
  • Analiza mechanizmu generującego wykluczanie społeczne „innych”, nienawiść na tle rasowym, religijnym, światopoglądowym, narastanie konformizmu i pogłębianie się uprzedzeń.
  • Generowanie piramidy wartości współczesnego Polaka, Europejczyka, obywatela świata.
  • Przegląd metod wdrażających niezbędne kompetencje społeczne i obywatelskie.
  • Projektowanie działań klasowych, szkolnych, środowiskowych na rzecz wdrażania kompetencji społecznych i obywatelskich jako kompetencji kluczowych dla współczesnego człowieka.
  • Prawo pierwszeństwa rodziców w wychowaniu i nauczaniu dzieci a/i koncepcja pracy szkoły – sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Poznajmy się

Dane kontaktowe