Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Uprawnienia nauczycieli podstawowe regulacje prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień


Opis szkolenia

Analiza uprawnień nauczycieli w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym.

Cele szkolenia
1. Zapoznanie uczestników szkolenia z elementami prawa oświatowego oraz rodzinnego i opiekuńczego,
2. Zapoznanie uczestników szkolenia z elementami uprawnień nauczycieli,
3. Omówienie podstawowych błędów prawnych popełnianych przez nauczycieli oraz sposobów ich unikania,
4. Wskazanie konsekwencji prawnych wykraczania poza uprawnienia nauczycieli.
 

Korzyści ze szkolenia


1. dla dyrektora - uzyskanie większej świadomości co do konsekwencji nieprzestrzegania omawianych przepisów prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego w pracy nauczyciela
2. dla nauczycieli - uzyskanie spokoju o prawidłowość swoich działań oraz związanej z nimi dokumentacji,
3. dla wszystkich - zyskanie umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych

Program szkolenia


 • Umiejętność czytania przepisów prawnych i posługiwania się nimi w praktyce.
 • wykładnia językowa,
 • wykładnia celowościowa,
 • wykładnia systemowa,
 • Uprawnienia nauczycieli w kontekście ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela
 • Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy – różne formy, warunki, podstawowe pojęcia, strony stosunku pracy, terminy;
 • Rodzaje umów o pracę;
 • Nawiązanie stosunku pracy poprzez mianowanie;
 • Treść mianowania i umowy o pracę;
 • Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem (trwałość stosunku pracy, wypowiedzenie, likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne, stan nieczynny, wybór nauczyciela do zwolnienia z przyczyn organizacyjnych)
 • Rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z innych przyczyn niż organizacyjne;
 • Wygaśnięcie stosunku pracy;
 • Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas określony;
 • Odprawa pieniężna.
 • Uprawnienia nauczycieli w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • podstawowe informacje dotyczące regulacji ustawowej oraz zakresu zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych,
 • rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez szkołę ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych – błędy podczas przetwarzania danych osobowych,
 • prawa osób, których dane osobowe dotyczą, a uprawnienia nauczycieli w tym zakresie,
 • obowiązki dyrektora jako administratora danych osobowych,
 • zasady przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych,
 • dokumentacja szkolna z zakresu danych osobowych,
 • zebrania w szkole, a ochrona danych osobowych,
 • wyjazdy na zawody sportowe, a ochrona danych osobowych.
 • podstawowe informacje dotyczące regulacji ustawowej oraz zakresu zastosowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • rodzaje praw autorskich wykorzystywanych w szkole - błędy podczas wykorzystywania
 • prawa osób, którym prawa autorskie przysługują, a uprawnienia nauczycieli w tym zakresie
 •  dozwolony użytek edukacyjny,
 • e-learning w szkołach, prawo cytatu,
 • imprezy szkolne,
 • Uprawnienia nauczycieli w kontekście ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
 • zawarcie, unieważnienie i ustanie małżeństwa,
 • prawa i obowiązki małżonków w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem,
 • władza rodzicielska a obowiązki szkoły,
 • udostępnianie informacji o dziecku,
 • separacja, rozwód, ograniczenie władzy rodzicielskiej, a obowiązek informacyjny szkoły,
 • szkoła jako strona postępowania przed Sądem w zakresie spraw z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 • Przykłady obszarów pracy nauczycieli, w których dochodzi do przekroczenia uprawnień i ich konsekwencje.
 • pisma do rodziców, a ochrona danych osobowych,
 • czy rodzice muszą podpisywać kierowaną do nich korespondencję (oboje, czy wystarczy, że podpisze jedno z rodziców),
 • jak formułować pisma do rodziców, co powinny zawierać pod względem prawnym? Jak unikać błędów w tym zakresie,
 • które informacje można umieszczać w Internecie bez zgody poszczególnych osób, a kiedy trzeba mieć zgodę?,
 • warunki formalnoprawne umieszczania zdjęć na stronie internetowej,
 • publikowanie danych laureatów olimpiad szkolnych,
 • warunki publikowania w Internecie prac uczniów,
 • kto może odbierać dziecko ze szkoły,
 • komu i w jaki sposób udzielać informacji na temat ucznia.

Poznajmy się

Dane kontaktowe