Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Dokumentowanie pracy nauczyciela

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień


Opis szkolenia

Rozporządzenie MEN z dn. 29.08.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170) zastąpi dotychczasowe regulacje zawarte w rozp. MENiS z dn. 19.02.2002 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).


Celem wydania nowych przepisów jest także uproszczenie zasad dokumentowania procesu edukacyjnego, np. poprzez ograniczenie liczby dokumentów oraz zakresu danych w nich gromadzonych. W maju br. MEN powołało specjalny zespół ds. odbiurokratyzowania dokumentacji szkolnej, którego zadaniem jest przygotowywanie propozycji usprawnień i zmian w zakresie wytwarzania, wypełniania i przechowywania dokumentacji w szkołach i placówkach.

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele po szkoleniu:
- znają uregulowania prawne związane z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki,
- rozumieją znaczenie przestrzegania prawidłowości prowadzenia dokumentacji,
- potrafią przygotować i prowadzić wymaganą dokumentację.

Program szkolenia


Przegląd obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa wewnątrzszkolnego:
  • Obowiązki i kompetencje nauczycieli związane z pracą Rady Pedagogicznej oraz zespołów  nauczycielskich.
  • Dokumentowanie przebiegu nauczania - rodzaje tej dokumentacji i sposób ich prowadzenia.
  • Archiwizowanie dokumentacji szkolnej.
  • Kontrolowanie dokumentacji przez osoby uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego
  • Nowy sposób wypełniania innych dzienników lekcyjnych i zajęć poza lekcyjnych
  • Nowe zadania dotyczące dziennika elektronicznego
  • Nowości w rozporządzeniu dotyczące  krajoznawstwa i turystyki
  • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie nauczania indywidualnego

Poznajmy się

Dane kontaktowe