Nowości w prawie oświatowym w roku szkolnym 2023 / 2024. Kompendium wiedzy dla nauczyciela i dyrektora.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z nowymi zapisami Karty Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, specjalistów. Omówione zostaną zmiany, które mają wejść w przepisach oświatowych od dnia 1 września 2023 r. 

Program szkolenia

  • Lex Czarnek 3.0 – zakaz seksualizacji dzieci.
  • Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi.
  • Zwiększony limit godzin ponadwymiarowych
  • Papierowe legitymacje – na jakich zasadach i do kiedy.
  • Nagrody specjalne i bony dla nauczycieli.
  • Zmiany w zakresie emerytur nauczycielskich.
  • Zmiany w arkuszach organizacyjnych i nowe przedmioty.
  • Zmiany podstaw programowych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas