Dyrektywa o ochronie sygnalistów - regulacje prawne i praktyczne rozwiązania. Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych - obowiązki dyrektorów do 25 września 2024.

Korzyści

1

Uczestnicy dowiedzą się, czego szczegółowo dotyczy unijna dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów oraz co stanowi w tym zakresie polska ustawa z dnia 14 czerwca 2024

2

Uczestnicy dowiedzą się, jak wdrożyć odpowiednie rozwiązania prawne, jak zbudować cały system ochrony sygnalistów w szkołach i placówkach oświatowych

3

Uczestnicy poznają szczegółowe procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń prawa w miejscu pracy oraz dowiedzą się, w jaki sposób prawo chroni sygnalistów.

Opis

Właśnie opublikowano Ustawę o ochronie sygnalistów, zgodnie z którą, już od 25 września 2024 roku, w instytucjach zatrudniających co najmniej 50 osób, należy wprowadzić odpowiednie rozwiązania prawnie. Opublikowany dokument reguluje m.in. warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa oraz zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych, zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu, a także zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa. Czym jest w swej istocie Ustawa o ochronie sygnalistów? Jak wypełnić obowiązki spoczywające na dyrektorach szkół i placówek oświatowych w tym zakresie? – tego wszystkiego dowiecie się Państwo z naszego kompleksowego szkolenia.

Program szkolenia

  • Omówienie najważniejszych założeń unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 w sprawie ochrony sygnalistów.
  • Wprowadzenie i ujednolicenie słownika nowych pojęć obowiązujących w Dyrektywie oraz w projekcie ustawy w odniesieniu do wewnątrzzakładowych aktów prawnych
  • Tworzenie wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów w nawiązaniu do przepisów prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacji RODO
  • Procedura ochrony sygnalisty i zakaz podejmowania działań odwetowych przy stosowaniu obowiązujących w Polsce zasad prawa pracy
  • Wybór osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i weryfikację zgłaszanych naruszeń.
  • Przebieg działań wyjaśniających.
  • Udostępnianie pracownikom i klientom informacji na temat wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwości zgłaszania naruszeń
  • Zgłoszenia nieprawdziwe, nie objęte zakresem stosowania dyrektywy oraz w złej wierze- postępowanie

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas