Zapis: Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy. Kompleksowy, dwudniowy kurs dla wicedyrektorów placówek oświatowych

Mazowieckie, Warszawa

25-03, 26-03 - 2024

Miejsce zatrudnienia