Zapis: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - GMP/GHP/HACCP. Praktyczne aspekty wdrażania zasad systemu bezpieczeństwa żywności, zasad systemu HACCP i dobrych praktyk w żywieniu zbiorowym zamkniętym.

online

26-06, 27-06 - 2024

Miejsce zatrudnienia