Zapis: Nowe standardy protokołowania zebrań - jak dokumentować kompetencje rady pedagogicznej w oparciu o regulamin. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej z wykorzystaniem różnych form

Mazowieckie, Warszawa

23-09 - 2024

Miejsce zatrudnienia