Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Praca z uczniem zdolnym

Kategoria: Opieka i wychowanie


Opis szkolenia

We współczesnej szkole wiodąca staje się idea uczenia się innowacyjnego, która zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, ale stawia też przed nimi wysokie wymagania, które zostały zapisane w podstawie programowej. Szybki rozwój nauki i techniki sprawia, że wielu uczniów nie może im sprostać. 
 W szkołach dominują działania kompensacyjne, skierowane do grupy uczniów „słabszych”, 
a rola pedagogów jest często ograniczona do pomocy w sytuacjach problemowych.
Uczniowie zdolni bywają traktowani instrumentalnie, pozwalają zdobywać szkole dobrą opinię i wyższe miejsce w rankingach (olimpiady i stypendia).
Działania podejmowane w zakresie opieki nad uczniami zdolnymi stały się przedmiotem badania Najwyższej Izby Kontroli.
Najwyższa Izba Kontroli w raporcie zaleca, by:
dyrektorzy szkół opracowali i wdrożyli, jako element realizowanych przez szkołę zadań dydaktyczno-wychowawczych, metody i formy pracy służące identyfikacji przypadków uczniów o szczególnych uzdolnieniach.
Udział w szkoleniu wskaże nauczycielom, jak rozpoznawać ucznia zdolnego i rozwijać jego twórczy potencjał? 

Korzyści ze szkolenia


1. Poznanie narzędzi służących do identyfikowania i diagnozy uczniów zdolnych.
2. Poznanie prawnych uwarunkowań pracy z uczniem zdolnym.
3. Poznanie metody "pięciu kroków" ku kreatywności.
4. Stworzenie banku metod aktywizujących i ćwiczeń pobudzających kreatywność ucznia.

Program szkolenia


  1. Podstawy prawne regulujące pracę z uczniami zdolnymi.
  2. Zdolności, uzdolnienia, talent – model pracy z uczniem zdolnym.
  3. Uczeń zdolny i „podwójnie wyjątkowy”.
  4. Identyfikowanie i diagnoza uczniów zdolnych - przykładowe narzędzia badawcze.
  5. Metody stymulujące myślenie twórcze w procesie dydaktycznym - jak wyzwolić kreatywność?
  6. Kształcenie uczniów zdolnych - indywidualne programy i zindywidualizowane nauczanie.
  7. Model wsparcia twórczych działań uczniów. 

Poznajmy się

Dane kontaktowe