Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za 2023 r. – instrukcja prawidłowego przygotowania i przekazania.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi sprawozdania za 2023 r. .

2

Omówienie wszystkich sekcji sprawozdania.

3

Wskazanie danych, które obligatoryjnie powinny znaleźć się w sprawozdaniu za 2023 r.

Opis

Szkolenie adresowane do przedstawicieli jednostek publicznych zobowiązanych wydatkować środki publiczne zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych. Szkolenie ma na celu przeprowadzenie uczestników przez proces sporządzania, a następnie wprowadzenia sprawozdania do systemu. Omówione zostaną podstawy prawne i wszystkie sekcje sprawozdania. 

Program szkolenia

  • Omówienie podstaw prawnych.
  • Podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania.
  • Zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniu.
  • Obowiązek sprawozdawczy w kontekście definicji i wartości zamówienia publicznego i charakteru umowy.
  • Zakres informacji i sposób ich podawania w poszczególnych sekcjach rocznego sprawozdania.
  • Szczególne przypadki dotyczące przygotowania i przekazywania sprawozdań przez zamawiających (jednostki organizacyjne, wspólne udzielanie zamówień przez kilku zamawiających.
  • Przekazywanie rocznego sprawozdania – na przykładzie.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas