UCZEŃ SPE

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

"Urwis" w klasie czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym

Afazja - zaburzenia kompetencji komunikacyjnych. Diagnoza - terapia - rzeczywistość werbalna.

Aspekty prawne wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Czego jeszcze nie wiesz… czyli 30 najważniejszych pytań i odpowiedzi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Diagnoza funkcjonalna podstawą sukcesu ucznia.

Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne

  • Konieczne jest objęcie troską i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej, ale całej populacji dzieci i młodzieży.

Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od rozpoznania do oceny efektywności

  • Aby uporządkować dotychczasową wiedzą a przede wszystkim dokumentację pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w przedszkolach, szkołach i placówkach zapraszamy na nowe szkolenie!

Dziecko z zespołem Tourette`a w systemie szkolnym

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Interpretacja orzeczeń i opinii

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia o SPE w klasie – efektywna współpraca

Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rola wychowawcy i nauczyciela w kontekście problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży

Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów

  • Konieczne jest objęcie troską i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej, ale całej populacji dzieci i młodzieży.

Praca w klasie integracyjnej

Praca z uczniem z ADHD

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnym

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Trudne zachowania uczniów w spektrum autyzmu

Uczeń z ADD czyli zaburzeniami uwagi w szkolnej rzeczywistości – jak go rozpoznać i jak z nim pracować.

Uczeń z cukrzycą w szkole

Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) – nowe wyzwanie dla nauczycieli

  • Nauczmy się rozpoznawać i radzić sobie z coraz częściej występującym wśród dzieci i młodzieży problemem.

Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci - przyczyny i metody wspierania w procesie edukacji

Praktyczne i efektywne wykorzystanie na lekcji zasobów Internetu, TIK, wybranych gier, aplikacji w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

  • Wprowadzamy technologie cyfrowe do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas