Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Diagnoza w szkole – charakterystyka, zastosowanie i wykorzystanie jej wyników w pracy nauczyciela

Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne

Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole, placówce. Jak wspierać dziecko z mutyzmem na zajęciach edukacyjnych, w sposób tradycyjny i z wykorzystaniem nowych technologii

Gotowi na wszystko, czyli jak pomóc nauczycielom wrócić do pracy stacjonarnej po rocznej przerwie

Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej

Jak pracować z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym wykluczeniu społecznym i cyfrowym

Jak zdiagnozować zapotrzebowanie na treści wychowawcze i profilaktyczne adresowane do uczniów po doświadczeniach pandemii

Mutyzm wybiórczy (MW) - skuteczne strategie pomocy dziecku w przedszkolu i szkole

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce w roku szkolnym 2021/22

Pedagog i psycholog we współczesnej edukacji – wyzwania w czasie epidemii

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów – uwaga zmiany w prawie!

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  • Dokładny przegląd i wdrożenie do obowiązków i metod związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą z SPE.

Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej

Współpraca z rodzicami w trudnej covidowej rzeczywistości edukacyjnej – wsparcie, wzajemne oczekiwania, trudne rozmowy

  • Nauczmy się jak pokonywać przeszkody w tworzeniu partnerskich relacji z rodzicami.

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien

  • Dowiedzmy się jak radzić sobie z coraz niestety liczniejszymi problemami ze zdrowiem psychicznym u uczniów.

Zadania dyrektora placówki oświatowej wynikające z nowej ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Zajęcia reintegracyjne – jak je przygotować i zrealizować

Zbudować na nowo – jak pomóc dzieciom i młodzieży odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkoły stacjonarnej.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas