Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne

Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole, placówce. Jak wspierać dziecko z mutyzmem na zajęciach edukacyjnych, w sposób tradycyjny i z wykorzystaniem nowych technologii

Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej

Interwencja kryzysowa w placówce edukacyjnej. Aspekty prawne i praktyczne działania

Jak pracować z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym wykluczeniu społecznym i cyfrowym

Jak zdiagnozować zapotrzebowanie na treści wychowawcze i profilaktyczne adresowane do uczniów po doświadczeniach pandemii

Pedagog specjalny w akcji czyli zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w wielokulturowej szkole

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  • Dokładny przegląd i wdrożenie do obowiązków i metod związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą z SPE.

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien

  • Dowiedzmy się jak radzić sobie z coraz niestety liczniejszymi problemami ze zdrowiem psychicznym u uczniów.

Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – depresja, fobie, uzależnienia, samookaleczenia i samobójstwa – co nauczyciel wiedzieć powinien

Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – depresja, fobie, uzależnienia, samookaleczenia i samobójstwa – co nauczyciel wiedzieć powinien

Zadania dyrektora placówki oświatowej wynikające z nowej ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Zbudować na nowo – jak pomóc dzieciom i młodzieży odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkoły stacjonarnej.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas