Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne

Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej

Interwencja kryzysowa w placówce edukacyjnej. Aspekty prawne i praktyczne działania

Pedagog specjalny w akcji czyli zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w wielokulturowej szkole

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  • Dokładny przegląd i wdrożenie do obowiązków i metod związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą z SPE.

Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – depresja, fobie, uzależnienia, samookaleczenia i samobójstwa – co nauczyciel wiedzieć powinien

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas