Edukacja otwarta

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

AAC- komunikacja alternatywna i wspierająca

Diagnoza funkcjonalna podstawą sukcesu ucznia.

Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne

  • Konieczne jest objęcie troską i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej, ale całej populacji dzieci i młodzieży.

Dziecko z zespołem Tourette`a w systemie szkolnym

EDUKACJA OTWARTA - Nowe oblicze Edukacji dla wszystkich - na co powinni przygotować się nauczyciele?

  • Poznanie idei edukacji włączającej

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Indywidualizacja procesu wychowania oraz edukacji w przedszkolu

  • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Nowe zadanie szkół i przedszkoli – wdrażanie modelu edukacji włączającej/ otwartej z uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów

  • Konieczne jest objęcie troską i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej, ale całej populacji dzieci i młodzieży.

Praca z uczniem z ADHD

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnym

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu (dawniej Zespół Aspergera)

  • Uczestnicy w wyniku szkolenia pozyskają wiedzę na temat spektrum autyzmu,
  • poznają specyfikę funkcjonowania uczniów z zaburzeniami autystycznymi,
  • zaprojektują pracę z uczniem ze spektrum autyzmu.

Projektowanie Uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków dla edukacji włączającej.

Rodzic niepełnosprawny, cudzoziemski jako klient placówki edukacyjnej

Seksualność dzieci ze specjalnymi potrzebami

Sprawdzone strategie pracy w edukacji włączającej czyli jak pracować w zróżnicowanej klasie

Trudne zachowania uczniów w spektrum autyzmu

Uczeń z cukrzycą w szkole

Uczeń z dys...czyli co powinien wiedzieć nauczyciel o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, niedostosowany społecznie w szkole.

Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) – nowe wyzwanie dla nauczycieli

  • Nauczmy się rozpoznawać i radzić sobie z coraz częściej występującym wśród dzieci i młodzieży problemem.

Za barierą milczenia - jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym w szkole?

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i indywidualizacja pracy w szkole jako sposób na wsparcie uczniów w kryzysie i podniesienie jakości edukacji

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas