Edukacja otwarta

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

AAC- komunikacja alternatywna i wspierająca

Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne

  • Konieczne jest objęcie troską i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej, ale całej populacji dzieci i młodzieży.

Dziecko z zespołem Tourette`a w systemie szkolnym

EDUKACJA OTWARTA - Nowe oblicze Edukacji dla wszystkich - na co powinni przygotować się nauczyciele?

  • Poznanie idei edukacji włączającej

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Indywidualizacja procesu wychowania oraz edukacji w przedszkolu

  • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Nowe zadanie szkół i przedszkoli – wdrażanie modelu edukacji włączającej/ otwartej z uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów

  • Konieczne jest objęcie troską i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej, ale całej populacji dzieci i młodzieży.

Praca z uczniem z ADHD

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Projektowanie Uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków dla edukacji włączającej.

Rodzic niepełnosprawny, cudzoziemski jako klient placówki edukacyjnej

Seksualność dzieci ze specjalnymi potrzebami

Sprawdzone strategie pracy w edukacji włączającej czyli jak pracować w zróżnicowanej klasie

Trudne zachowania uczniów w spektrum autyzmu

Uczeń z cukrzycą w szkole

Uczeń z dys...czyli co powinien wiedzieć nauczyciel o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, niedostosowany społecznie w szkole.

Uczniowie z zaburzeniami integracji sensorycznej - nowe wyzwanie dla nauczycieli

  • Nauczmy się rozpoznawać i radzić sobie z coraz częściej występującym wśród dzieci i młodzieży problemem.

Za barierą milczenia - jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym w szkole?

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i indywidualizacja pracy w szkole jako sposób na wsparcie uczniów w kryzysie i podniesienie jakości edukacji

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas