PRZEDSZKOLA - dedykowane szkolenia

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

„Cyfrowi tubylcy” w przedszkolu, czyli jak rozwijać kompetencje cyfrowe przedszkolaków, unikając zagrożeń płynących z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Agresja w przedszkolu

Alternatywne pedagogiki w edukacji przedszkolnej - podstawy wybranych teorii i podejść

Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu

Bez "kija i marchewki" - czyli przedszkole bez kar i nagród

Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola

  • Uporządkujmy pracę nauczyciela w przedszkolu pod względem formalnym.

Dziecięca matematyka w przedszkolu według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej

  • Zapoznanie z koncepcją prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym

Dziecko cudzoziemskie w przedszkolu - różni a jednak tacy sami.

Dziewczynki i dziewczyny w spektrum autyzmu.

Efektywna praca zespołowa w przedszkolu

Indywidualizacja procesu wychowania oraz edukacji w przedszkolu

  • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Logorytmika. Propozycje zajęć, ćwiczeń ruchowych, ilustracyjno-tanecznych, rytmicznych, zajęć opartych na piosenkach i instrumentach muzycznych

  • Poznajmy nowatorskie metody edukacyjne łączące muzykę, taniec, śpiew, grę na instrumentach i ćwiczenia ruchowe.

Metoda Reggio Emilia - wspomaganie rozwoju dziecka w duchu wolności, miłości i badań z zakresu neuronauki.

Metoda Snoezelen - Sala doświadczania świata. Od teorii do praktyki.

Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu

Narzędzia technologiczne pomagające realizować edukację językową w przedszkolu.

Narzędzia, aplikacje, zasoby internetowe pomagające przygotować zajęcia w przedszkolu.

Nawykowe zaparcia i moczenie u małych dzieci

Nowatorskie metody w zakresie edukacji matematycznej w przedszkolu

Pedagogika Montessori w przedszkolu - teoria i praktyka

Pedagogika zabawy jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu

Plastyka sensoryczna w przedszkolu

Podstawy kodowania i programowania „na macie” oraz tworzenia gier i zabaw dla przedszkoli.

Podstawy kodowania w programie Scratch Junior w ramach cyfryzacji i innowacji w placówkach edukacyjnych – zgodnie z najnowszymi kierunkami rozwoju oświaty

  • Nauka obsługi popularnego języka programowania, przeznaczonego do rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Aktywne wykorzystywanie tablicy interaktywnej podczas zajęć przedszkolnych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Pozytywna dyscyplina w przedszkolu - czy to możliwe?

Profilaktyka uzależnień behawioralnych w edukacji przedszkolnej

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie talentów, umiejętności matematycznych w przedszkolu praca warsztatowa dla nauczycieli przedszkola

Rozwój psychoseksualny dziecka w w wieku przedszkolnym. Problemowe zachowania seksualne - kiedy i jak reagować.

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne - wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka przedszkolnego

Statut przedszkola zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Technologia w przedszkolu w zakresie edukacji przyrodniczej, ekologicznej i społecznej.

Trudne emocje u dzieci i dorosłych - jak sobie z nimi radzić w przedszkolu (kształtowanie kompetencji emocjonalnych u dzieci i dorosłych).

Trudne zachowania u dzieci - jak sobie z nimi radzić w przedszkolu.

Umiejętności przyszłości. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych w przedszkolu.

Usprawnianie motoryki dużej przedszkolaków. Zabawy ruchowe dla prawidłowego rozwoju dziecka i efektywnej edukacji.

Wspieranie dzieci w rozwiązywaniu konfliktów w przedszkolu. Gry i zabawy "przeciwko agresji".

Wyciszanki. Metody relaksacji w pracy z dzieckiem.

Wykorzystanie pakietu biurowego w pracy nauczyciela. Obsługa arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, tworzenie ankiet online i ułatwienia w pracy z dokumentami.

Zdrowie jest ważne - praktyczne pomysły na pracę z dziećmi

Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w przedszkolu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas