Polecane szkolenia

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od rozpoznania do oceny efektywności

  • Aby uporządkować dotychczasową wiedzą a przede wszystkim dokumentację pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w przedszkolach, szkołach i placówkach zapraszamy na nowe szkolenie!

Dobijamy do brzegu - jak motywować siebie i uczniów, aby mimo wszystko z satysfakcją zakończyć rok szkolny.

Doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Jak odejść od „przewartościowanej dydaktyki na rzecz niedowartościowanego wychowania” w szkołach?

Jak przygotować i zrealizować "idealną” lekcję otwartą na potrzeby oceny pracy/ awansu zawodowego.

Jak zorganizować pracę szkoły, w związku z napływem uczniów - dzieci uchodźców wojennych. Rozwiązania prawne i organizacyjne w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

Laboratoria przyszłości - STEAM, wykorzystanie pomocy w procesie edukacyjnym

Nowości w zakresie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Omówienie stanu prawnego obowiązującego od 1 września 2022 r.

Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą jako obowiązek każdej placówki edukacyjnej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami prawnymi.

Samobójstwa i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

Uczeń wysoko wrażliwy w rzeczywistości szkolnej

Work-life balance dla nauczycieli, czyli jak zadbać o równowagę pomiędzy ambicjami zawodowymi, a spełnionym życiem prywatnym. Część 1.

Zajęcia metodami aktywizującymi w szkole - niezbędny wymóg w awansie zawodowym oraz podstawowe kryterium oceny pracy nauczyciela

Zakończyć optymistycznie, z poczuciem sprawczości i z konstruktywnymi wnioskami.

Zjawisko bullying w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja.

Zmiany w prawie pracy - jak dla wspólnych korzyści wdrożyć w szkole dyrektywę work - life balance (równowagi pomiędzy życiem osobistym i pracą zawodową). Część 2

Zmiany w prawie pracy - jak korzystać z nowych uprawnień pracowniczych.

Zmień to na co masz wpływ, jak odczarować trudną rzeczywistość, czyli  nauka przewartościowania.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas