Polecane szkolenia

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od rozpoznania do oceny efektywności

 • Aby uporządkować dotychczasową wiedzą a przede wszystkim dokumentację pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w przedszkolach, szkołach i placówkach zapraszamy na nowe szkolenie!

Dziecko nieśmiałe i wycofane, metody pracy i rozwijanie umiejętności społecznych

Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej

Jak spowodować automotywację wśród uczniów? Budowanie relacji nauczyciel uczeń z wykorzystaniem Informacji Zwrotnej

„Polski ład” – rewolucja w podatkach i kadrach od 1 stycznia 2022 r. Omówienie zmian istotnych dla każdego pracownika pedagogicznego i niepedagogicznego.

Bezpieczeństwo podczas wycieczek i wyjść szkolnych w dobie pandemii.

Budowanie relacji z wykorzystaniem skutecznej komunikacji w środowisku szkoły pocovidowej.

Bunt nastolatka - jak sobie z tym radzić w domu w szkole

Cyberbezpieczeństwo – jak rozważnie korzystać z wirtualnego świata

Dostosowanie wymagań, metod oraz form pracy - bieżące wsparcie ucznia

 • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Hejt, mowa nienawiści w Internecie

Interpretacja orzeczeń i opinii

Jak efektywnie i zgodnie z najnowszymi rekomendacjami dokumentować pracę nauczyciela oraz prowadzić dokumentacja nie ujętą w przepisach prawa a funkcjonująca w szkole/placówce?

Jak spowodować automotywację wśród uczniów? Budowanie relacji nauczyciel uczeń z wykorzystaniem Informacji Zwrotnej

Jak wspomóc nauczyciela w rozpoznawaniu potrzeb jego uczniów ?

Jak zdiagnozować zapotrzebowanie na treści wychowawcze i profilaktyczne adresowane do uczniów po doświadczeniach pandemii

Jak zjednać sobie rodziców do osiągnięcia wspólnych celów wychowawczych i edukacyjnych ?

Kompetencje 4xK- czyli czego powinniśmy uczyć w szkole XXI wieku.

Mindfulness od teorii do praktyki. Trening uważności dla każdego.

Myślenie krytyczne ponadczasową kompetencją ucznia.

Na straży bezpieczeństwa każdego ucznia, czyli jak zostać ambasadorem praw dziecka w szkole?

Niezbędnik antykryzysowy. Sposoby na radzenie sobie z krytyką, stresem i trudnymi emocjami w kryzysie.

Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą

 • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem "Metody Wspólnej Sprawy"

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Rodzic niepełnosprawny, cudzoziemski jako klient placówki edukacyjnej

Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności uczenia się - zadania szkoły wynikające z podstawy programowej i rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Należy zapewnić równowagę pomiędzy wymogami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów. Skutki zakażenia COVID-19 nie są jedynym zagrożeniem czasu epidemii, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież nie są głównym zagrożeniem

Seksualność dzieci ze specjalnymi potrzebami

Trudna rzeczywistość - szansa czy zagrożenie dla dzieci i młodzieży? - zaburzenia depresyjne i lękowe, wykluczenie społeczne, samotność, zagrożenia w sieci

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej

 • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, niedostosowany społecznie w szkole.

Za barierą milczenia - jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym w szkole?

 • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

W pułapce jedzenia, czyli kiedy możemy mówić o zaburzeniach odżywiania dzieci i młodzieży? Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami odżywiania w środowisku szkolnym.

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Zajęcia reintegracyjne – jak je przygotować i zrealizować

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

 • Niezbędna jest szeroka realizacja skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, które pomogą zapobiec odreagowywaniu stresów czasu epidemii

Zespoły nauczycielskie. Pracujemy razem. Budowanie zespołów nauczycielskich

 • Konieczne jest podjęcie konkretnych działań mających na celu troskę o dobre wzajemne relacje w środowisku szkolnym pomiędzy jego głównymi podgrupami: uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Zajęcia reintegracyjne – jak je przygotować i zrealizować

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas