Polecane szkolenia

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od rozpoznania do oceny efektywności

  • Aby uporządkować dotychczasową wiedzą a przede wszystkim dokumentację pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w przedszkolach, szkołach i placówkach zapraszamy na nowe szkolenie!

Doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Jak oceniać, żeby uczyć?

Jak odejść od „przewartościowanej dydaktyki na rzecz niedowartościowanego wychowania” w szkołach?

Jak przygotować i zrealizować "idealną” lekcję otwartą na potrzeby oceny pracy/ awansu zawodowego.

Jak przygotować szkołę do kontroli standardów ochrony małoletnich.

Jak rozpoznać dziecko krzywdzone - realizacja zadań szkoły/ przedszkola w kontekście standardów ochrony małoletnich.

Jak zorganizować pracę szkoły, w związku z napływem uczniów - dzieci uchodźców wojennych. Rozwiązania prawne i organizacyjne w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

Laboratoria przyszłości - STEAM, wykorzystanie pomocy w procesie edukacyjnym

Pandora Gate - jak dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą jako obowiązek każdej placówki edukacyjnej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami prawnymi.

Różnorodność wśród młodzieży - moda czy wybór? Komunikacja oparta na uważności, równości , tolerancji i zrozumieniu.

Uczeń wysoko wrażliwy w rzeczywistości szkolnej

Weryfikacja źródeł internetowych w dobie dezinformacji i rozwoju AI.

Zajęcia metodami aktywizującymi w szkole - niezbędny wymóg w awansie zawodowym oraz podstawowe kryterium oceny pracy nauczyciela

Zjawisko bullying w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja.

Zmiany w prawie pracy - jak korzystać z nowych uprawnień pracowniczych.

Znaczenie detoksu informacyjnego w odpowiedzi na negatywne skutki cyfryzacji społeczeństwa.

Zmień to na co masz wpływ, jak odczarować trudną rzeczywistość, czyli  nauka przewartościowania.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas