Finanse i rachunkowość

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

"POLSKI ŁAD"- ZMIANA NALICZANIA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW OŚWIATY CZY REWOLUCJA PODATKOWA? JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN OD 01 STYCZNIA 2022 ROKU.

Czas pracy nauczyciela - rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczyciela oraz innych składników wynagrodzenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Stan prawny na bieżąco aktualizowany.

Dotacje dla szkół niepublicznych w praktyce- regulacje obowiązujące i planowane nowelizacje.

Godziny ponadwymiarowe nauczycieli - zasady przyznawania i rozliczania.

Inwentaryzacja- krok po kroku- aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności za jej przeprowadzenie.

Inwentaryzacja krok po kroku – aspekty prawne i praktyczne

  • Poznajmy tajniki przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności za jej przeprowadzanie.

Inwentaryzacja oraz gospodarowanie składnikami majątku w placówkach oświatowych.

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa - działania konieczne w ramach dostosowania dokumentacji kas do dnia 10.04.2023.

Naliczanie i egzekwowanie opłat za pobyt i wyżywienie przedszkolne.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami samorządowymi

Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedzialność dyrektora szkoły lub placówki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Podatkowy zawrót głowy - "Polski Ład"- zmiana naliczania wynagrodzeń pracowników oświaty czy rewolucja podatkowa? Jak przygotować się do zmian od 10 marca 2022 roku.

POLSKI ŁAD- zmiana naliczania wynagrodzeń pracowników oświaty od 10 marca 2022 roku oraz zmiany od 1 lipca 2022 roku

Prawo zamówień publicznych w pigułce- praktyczne wskazówki, najczęściej popełniane błędy czyli ABC zamówień publicznych po zmianach w 2022 r . Zamówienia publiczne - wybrane zagadnienia i nowe zadania.

Realizacja zadań oraz obsługa w ramach CUW.

Rozliczenie dotacji na ucznia z orzeczeniem

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok placówki oświatowej.

Zadania dyrektora szkoły w zakresie pomocy socjalnej - praktyczne rozwiązania w tym zakresie oraz katalog najczęściej popełnianych przez dyrektorów błędów w tym zakresie.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w szkole/placówce oświatowej w roku 2022 i 2023. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas