Finanse i rachunkowość

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Dotacje dla szkół niepublicznych w praktyce- regulacje obowiązujące i planowane nowelizacje.

Godziny ponadwymiarowe nauczycieli - zasady przyznawania i rozliczania.

Inwentaryzacja- krok po kroku- aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności za jej przeprowadzenie.

Naliczanie i egzekwowanie opłat za pobyt i wyżywienie przedszkolne.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami samorządowymi

Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedzialność dyrektora szkoły lub placówki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Realizacja zadań oraz obsługa w ramach CUW.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za 2023 r. – instrukcja prawidłowego przygotowania i przekazania.

Rozliczenie dotacji na ucznia z orzeczeniem

Świadczenia pieniężne i świadczenia rzeczowe w zatrudnieniu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkole.

Wydzielony rachunek dochodów w placówkach oświatowych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w szkole / placówce oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas