Finanse i rachunkowość

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Kontrola zarządcza w 2021r. w świetle ustawy o finansach publicznych

Dotacje dla szkół niepublicznych w praktyce

Gospodarka finansowa i materiałowa w jednostkach oświatowych – nowa podstawa prawna i zmiany w odpowiedzialności kierowników JST oraz jednostek podległych

  • Poznajmy istotne zmiany w prawie dotyczące gospodarki finansowej i materiałowej.

Inwentaryzacja krok po kroku – aspekty prawne i praktyczne

  • Poznajmy tajniki przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności za jej przeprowadzanie.

Inwentaryzacja- krok po kroku- aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności za jej przeprowadzenie.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami samorządowymi

Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz kontrola ich wykorzystania

Odpowiedzialność dyrektora szkoły lub placówki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe- obowiązki pracodawcy - kierownika jednostki sektora finansów publicznych

  • Praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia PPK

Rozliczenie dotacji na ucznia z orzeczeniem

Wdrożenie programu pracowniczych planów kapitałowych w szkole/placówce oświatowej

  • Zapoznajmy się z nowym rządowym programem finansowym dla pracowników.

Wynagradzania pracowników niepedagogicznych w szkołach publicznych. Regulamin wynagradzania.

Wynagrodzenia w oświacie

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas