ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Automotywacja w pracy nauczyciela. Techniki motywowania samego siebie

Emisja głosu

Kompetencje interpersonalne nauczyciela

Komunikacja z mediami w sytuacji kryzysowej

Nowoczesny dydaktyk

Awans zawodowy w okresie nauczania zdalnego

  • Szczegółowy przegląd wymagań, procedur i dokumentacji.

Budowanie autorytetu nauczyciela we współpracy z rodzicami

Budowanie autorytetu nauczyciela we współpracy z rodzicami

Coaching w szkole

Dialog motywacyjny

Efektywna i asertywna komunikacja w radzie pedagogicznej. Mosty zamiast murów: jak rozmawiać o trudnych sprawach i pozostać kolegami?

Efektywna praca zespołowa w przedszkolu

Gierki naszych uczniów jak je rozpoznać i sobie z nimi radzić

Komunikacja interpersonalna - słuchać i słyszeć, mówić i zrozumieć

Metodyka stosowania technologii w procesie nauczania

  • Nowoczesna szkoła nie tylko w trakcie nauczania zdalnego.

Nauczyciel jako mistrz i mentor

Pracować w szkole i nie zwariować. Higiena emocjonalna w pracy nauczyciela

Prawo do stawiania granic - asertywność w pracy nauczyciela.

Sprawne myślenie i rozumowanie kluczem do sukcesu edukacyjnego ucznia i nauczyciela

Wpływ indywidualnego stylu uczenia się na efekty pracy ucznia

Współpraca z rodzicami oraz wywiadówka w szkole - jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem

Wychowawca - rola i zadania

Zespoły nauczycielskie. Pracujemy razem. Budowanie zespołów nauczycielskich

Stres w pracy nauczyciela. Jak sobie z nim radzić?

Superwizja pracy rady pedagogicznej

Wychowawca jako lider formalny i nieformalny

Wypalenie zawodowe - jak zapobiegać?

Wystąpienia publiczne - skutecznie i bezstresowo

Zebrania z rodzicami - jak przeprowadzić je efektywnie

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas