ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Automotywacja w pracy nauczyciela. Techniki motywowania samego siebie

Emisja głosu

Nowoczesny dydaktyk

AAC- komunikacja alternatywna i wspierająca

Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  • Sztuka w swoich wielu formach jest istotną częścią człowieczeństwa i paliwem dla rozwoju – wykorzystajmy ją w pracy edukacyjnej od najmłodszych lat.

Automotywacja w pracy nauczyciela. Techniki motywowania samego siebie

  • Należy w pełni wykorzystać potencjał zawarty w pracy wychowawczo-profilaktycznej wychowawców szkolnych i w lekcjach wychowawczych. Wsparcie psychiczne ze strony wychowawców to działanie o skali najbardziej masowej

Budowanie autorytetu nauczyciela we współpracy z rodzicami

  • Należy w pełni wykorzystać potencjał zawarty w pracy wychowawczo-profilaktycznej wychowawców szkolnych i w lekcjach wychowawczych. Wsparcie psychiczne ze strony wychowawców to działanie o skali najbardziej masowej

Coaching w szkole

Dialog motywacyjny

Efektywna praca zespołowa w przedszkolu

Gierki naszych uczniów jak je rozpoznać i sobie z nimi radzić

Jak rozpoznać swój styl nauczania i być bardziej efektywnym na nowy rok szkolny?

Kompetencje interpersonalne nauczyciela

  • Należy w pełni wykorzystać potencjał zawarty w pracy wychowawczo-profilaktycznej wychowawców szkolnych i w lekcjach wychowawczych. Wsparcie psychiczne ze strony wychowawców to działanie o skali najbardziej masowej.

Komunikacja interpersonalna - słuchać i słyszeć, mówić i zrozumieć

Metodyka stosowania technologii w procesie nauczania

  • Nowoczesna szkoła nie tylko w trakcie nauczania zdalnego.

Model odwróconej lekcji szansą na aktywność ucznia i jego uczenie się.

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.

Obudzić pasje - przyjemność uczenia - pozytywne strony pracy nauczyciela.

Jak skontruować model pracy szkoły w zakresie oceniania zachowania uczniów, tak aby sprzyjał kształtowaniu u nich tych wartości, które propaguje szkoła ?

Pracować w szkole i nie zwariować. Higiena emocjonalna w pracy nauczyciela

Prawo do stawiania granic - asertywność w pracy nauczyciela.

Sprawne myślenie i rozumowanie kluczem do sukcesu edukacyjnego ucznia i nauczyciela

Wpływ indywidualnego stylu uczenia się na efekty pracy ucznia

Współpraca z rodzicami oraz wywiadówka w szkole - jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem

Wychowawca - rola i zadania

Wykorzystanie bezpłatnych programów i aplikacji internetowych do przygotowywania prezentacji, podejmowania działań promocyjnych, informacyjnych czy dydaktycznych

Z każdą klasą rozpoczynasz karierę od nowa.

Efektywna i asertywna komunikacja w radzie pedagogicznej. Mosty zamiast murów: jak rozmawiać o trudnych sprawach i pozostać kolegami?

Stres w pracy nauczyciela. Jak sobie z nim radzić?

Superwizja pracy rady pedagogicznej

Techniki relaksacyjne i odprężające dla nauczycieli, czyli jak walczyć ze stresem w pracy

Wychowawca jako lider formalny i nieformalny

Wypalenie zawodowe - jak zapobiegać?

Wystąpienia publiczne - skutecznie i bezstresowo

Zebrania z rodzicami - jak przeprowadzić je efektywnie

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas