UWAGA

Organizujemy Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą, dający uprawnienia do udziału w konkursach na stanowisko dyrektora szkoły, takie jak studia podyplomowe, posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

NIE PRZEGAP

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Organizacja pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Kategoria: Kształcenie

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciel po odbytym szkoleniu:

- rozumie specyfikę pracy z uczniem zagrożonym bądź niedostosowaniem społecznym
- rozumie i potrafi zastosować rozporządzenia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w budowaniu systemu wsparcia
- zna zasady budowania zespołu dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wie w jaki sposób prowadzić jego ramach obowiązkową dokumentację

Program szkolenia


 • Uczeń zagrożony niedostosowaniem lub niedostosowany społecznie w świetle przepisów prawnych
 • Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, przyczyny i przejawy niedostosowania społecznego
 • Tworzenie koalicji na rzecz ucznia zagrożonego bądź niedostosowanego społecznie, współpraca
       z rodziną ucznia w tym dysfunkcyjną, z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości
 • Tworzenie dokumentów Planu Działań Wspierających oraz Indywidualnego, Karty Indywidualnych
       Potrzeb Ucznia oraz Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz ich ewaluacja - na przykładzie
 • Dostosowanie, form, metod pracy oraz wymagań do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia
       zagrożonego bądź niedostosowanego społecznie
 • Doraźne radzenie sobie z zachowaniami dysfunkcyjnymi ucznia niedostosowanego lub zagrożonego
       niedostosowaniem społecznym – reagowanie na zachowania prowokacyjne

Napisz do nas

Dane kontaktowe

 • +48 22 841 62 08
  +48 22 841 62 31
 • Al. Promienistych 6
  02-648 Warszawa
 • Nr konta: ING Bank Śląski
  66 1050 1054 1000 0022 2906 5251

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE