OPIEKA I WYCHOWANIE

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej

Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela

Budujemy relacje w klasie rówieśniczej.

Ciekawe lekcje wychowawcze - metody i formy pracy z klasą

Dyscyplinowanie uczniów

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

  • W sposób twórczy zastanówmy się nad rolą szkoły w procesie kształtowania odpowiedzialnych obywateli.

Jak opracować szkolny program wychowawczo-profilaktyczny z uwzględnieniem aktualnej sytuacji oraz wytycznych MEiN

Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej

Logorytmika. Propozycje zajęć, ćwiczeń ruchowych, ilustracyjno-tanecznych, rytmicznych, zajęć opartych na piosenkach i instrumentach muzycznych

  • Poznajmy nowatorskie metody edukacyjne łączące muzykę, taniec, śpiew, grę na instrumentach i ćwiczenia ruchowe.

Uczeń z SPE i niepełnosprawny w nauczaniu zdalnym.

  • Zdalne nauczanie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna przystosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnymi.

Profilaktyka uzależnień behawioralnych w edukacji przedszkolnej

Dziecko mówiące poprawnie

Terapia ręki. Zaburzenia w rozwoju psychoruchowym wpływające na sprawność kończyny górnej

Transpłciowość - moda czy fakt? Współczesne przemiany społeczne a edukacja

Trudne zachowania u dzieci - jak sobie z nimi radzić w przedszkolu.

Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) – nowe wyzwanie dla nauczycieli

  • Nauczmy się rozpoznawać i radzić sobie z coraz częściej występującym wśród dzieci i młodzieży problemem.

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

Sytuacje konfliktowe. Jak sobie z nimi radzić?

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas