DOSKONALENIE WARSZTATU NAUCZYCIELA

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych

Ewaluacja oceniania wewnątrzszkolnego

Innowacje pedagogiczne w szkołach branżowych sposobem na aktywność i kreatywność ucznia oraz atrakcyjną edukację.

Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych

Konstruowanie i modyfikowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działań wspierających dla uczniów z różnorodnymi trudnościami.

Kreatywne nauczanie

Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - aspekt prawny i psychologiczny

Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 • Sztuka w swoich wielu formach jest istotną częścią człowieczeństwa i paliwem dla rozwoju – wykorzystajmy ją w pracy edukacyjnej od najmłodszych lat.

Dziecięca matematyka w przedszkolu według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej

 • Zapoznanie z koncepcją prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym

Efektywna współpraca z rodzicami. Jak rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne rozmowy

Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego

Gotowi na wszystko, czyli jak pomóc nauczycielom wrócić do pracy stacjonarnej po rocznej przerwie

Informacja zwrotna i ocenianie kształtujące - zastosowanie w praktyce szkolnej

Informacja zwrotna jako narzędzie do motywowania uczniów

 • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się

 • Wesprzyjmy naszych uczniów w wysiłkach edukacyjnych poprzez przekazanie im umiejętności skutecznego nabywania wiedzy.

Korelacja międzyprzedmiotowa gwarancją kształcenia kompetencji kluczowych i właściwej współpracy nauczycieli

Kreatywne wychowanie

Kształcenie zawodowe w nowej odsłonie – zadania nauczycieli

 • Przygotujmy nauczycieli zawodu do pracy z uczniami w zmieniających się warunkach.

Lekcje bez nudy. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń

 • W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niższej efektywności nauczania zdalnego

Małe i duże sukcesy uczniów w dobie pandemii - jak o nie zadbać na lekcji w szkole ? Ocenianie, monitorowanie, metody pracy

Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami

Metody aktywizujące w pracy w przedszkolu

Metodyka stosowania technologii w procesie nauczania

 • Nowoczesna szkoła nie tylko w trakcie nauczania zdalnego.

Model odwróconej lekcji szansą na aktywność ucznia i jego uczenie się.

Motywowanie uczniów do nauki. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne

Motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne.

 • Motywacja to absolutna podstawa skutecznej edukacji. Poznajmy jej tajniki, by lepiej wspierać naszych uczniów.

Naucz ucznia jak się uczyć – poradnik dla profesjonalisty

 • Pomysły, metody i techniki wspierania procesu nauczania.

Nauczyciel jako mistrz i mentor

 • Należy w pełni wykorzystać potencjał zawarty w pracy wychowawczo-profilaktycznej wychowawców szkolnych i w lekcjach wychowawczych. Wsparcie psychiczne ze strony wychowawców to działanie o skali najbardziej masowej

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej.

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej

Jak skontruować model pracy szkoły w zakresie oceniania zachowania uczniów, tak aby sprzyjał kształtowaniu u nich tych wartości, które propaguje szkoła ?

Ocenianie Kształtujące

 • Poznajmy przełomową metodę oceniania uczniów oraz jej zastosowania.

Organizacja warsztatu pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w procesie wprowadzania zmiany

Plastyka sensoryczna w przedszkolu

Pokolenie X, Y, Z i ich współpraca – nowe wyzwanie dla nauczycieli

Poradnik leniwego nauczyciela- aby uczniowie nauczyli się więcej, podczas gdy Ty pracujesz mniej

Praca z uczniem zdolnym

Rozwijanie talentów, umiejętności matematycznych w przedszkolu praca warsztatowa dla nauczycieli przedszkola

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne - wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka przedszkolnego

Sprawne myślenie i rozumowanie kluczem do sukcesu edukacyjnego ucznia i nauczyciela

Szkolenie z elementami warsztatów z nabycia podstawowej wiedzy przez nauczycieli klas I-IV o zasadach „gry w szachy”

Szkoła bez stopni - przyjazną szkołą. Jak bez metody "kija i marchewki" organizować i monitorować uczenie się uczniów.

Trening przyjaznej a zarazem skutecznej komunikacji w modelu wzajemnego sukcesu

Uczę się czytać w przedszkolu. Metodyka nauki czytania i liczenia

Wolontariat jako forma kształcenia postaw prospołecznych

Wpływ indywidualnego stylu uczenia się na efekty pracy ucznia

Pomiar dydaktyczny. Jak najlepiej wykorzystać jego wyniki w indywidualnym i zespołowym planowaniu pracy szkoły?

Praca z uczniem innej narodowości - cudzoziemiec w szkole. Szkoła wielonarodowościowa.

Wdrażanie systemu Szkoła Przyjazna w duchu Oceniania Kształtującego

Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów - ocenianie przedmiotowe

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas