BEZPIECZEŃSTWO, ZAGROŻENIA I ZDROWIE

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Bezpieczny powrót do szkoły – rzeczywistość szkolna w trybie stacjonarnym od 1 września zgodna z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN

Gotowy system zarządzania placówką oświatową od 1 września 2020 roku w związku z trwającą pandemią COVID 19

„Kozioł ofiarny” czyli w co grają uczniowie w klasie

Agresja w przedszkolu

Bezpieczeństwo a promocja zdrowia

Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola, praktyka.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Bezpieczeństwo w sieci w e-learningu

  • Poznajmy zagrożenia i stwórzmy bezpieczne i przyjazne środowisko pracy i nauki w cyfrowej szkole.

Budowanie dobrych relacji nauczyciela - wychowawcy z wychowankami

Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci

Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocena efektywności kształcenia w czasie ograniczeń pracy szkoły wynikających z COVID-19

Dopalacze - nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować

Działania interwencyjne w przedszkolu

Internet i kanały społecznościowe - mądrze, odpowiedzialnie, bezpiecznie

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje on-line i chronić się przed „rajdami” na lekcję i cyberprzemocą

  • Nauczmy się prowadzić lekcje online bezpiecznie, bez obaw o zakłócenia porządku.

Jak dbać o zdrowie psychiczne w czasach koronawirusa

Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej

Niska frekwencja uczniów w szkole jako przyczyna niepowodzeń szkolnych

Normy a bezpieczeństwo w szkole

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem RODO

Pierwsza pomoc w szkole

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu pracowników szkół oraz placówek oświatowych

Psychologiczne aspekty e-learningu – uczeń w sytuacji kryzysowej

  • Pomóżmy naszym uczniom radzić sobie z presją życia w czasie epidemii i nauki przez internet.

Sytuacje kryzysowe w szkole. Jak rozmawiać z rodzicami, uczniami i gronem pedagogicznym

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Wdrożenie aktualnych wytycznych i procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oświaty w szkole

  • Co możemy zrobić, żeby szkoła była miejscem bezpiecznym i zapewniającym niezbędne wsparcie dzieciom i młodzieży.

Wyjścia i wycieczki szkolne - zbiór zasady bezpieczeństwa i organizacji

Zagrożenia współczesnej młodzieży

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii – co nauczyciel wiedzieć powinien

  • Zapoznajmy się bliżej z problemami i zaburzeniami, które w coraz większym stopniu dotyczą naszych uczniów.

Psychologiczne aspekty e-learningu - uczeń w sytuacji kryzysowej

Weryfikacja systemu bezpieczeństwa uczniów w szkole pod kątem aktualnych zagrożeń

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas