BEZPIECZEŃSTWO, ZAGROŻENIA I ZDROWIE

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

„Kozioł ofiarny” czyli w co grają uczniowie w klasie

Agresja w przedszkolu

Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Procedury, kontrola, praktyka.

Bezpieczeństwo uczniów w szkole

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

BHP w szkole

Budowanie dobrych relacji nauczyciela - wychowawcy z wychowankami

Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci

Działania interwencyjne w przedszkolu

Hejt, mowa nienawiści w Internecie

Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej

Internet i kanały społecznościowe - mądrze, odpowiedzialnie, bezpiecznie

Jak opracować szkolny program wychowawczo-profilaktyczny z uwzględnieniem aktualnej sytuacji oraz wytycznych MEiN

Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem RODO

Pierwsza pomoc w szkole

Online: Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkołach i placówkach oświatowych

Sytuacje kryzysowe w szkole. Jak rozmawiać z rodzicami, uczniami i gronem pedagogicznym

  • Opracowując rozwiązania systemowe nie można zapomnieć o tych uczniach, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej.

Wycieczka jako forma realizacji projektu edukacyjnego, podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Wyjścia i wycieczki szkolne - zbiór zasady bezpieczeństwa i organizacji

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów a rozwiązania systemowe w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli

  • Nauczmy się jak rozwiązywać trudne sytuacje spowodowane przez agresję uczniów.

Zagrożenia współczesnej młodzieży

Zbudować na nowo – jak pomóc dzieciom i młodzieży odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkoły stacjonarnej.

Profilaktyka uzależnień behawioralnych w szkołach i placówkach oświatowych

Weryfikacja systemu bezpieczeństwa uczniów w szkole pod kątem aktualnych zagrożeń

Wsparcie uczniów i rodziców w sytuacji trudnej, popandemicznej

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas