Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Integracja Rady Pedagogicznej - zespół dobrze zintegrowany

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień


Opis szkolenia

Szukając nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności pracy w firmach produkcyjnych i usługowych, już kilkadziesiąt lat temu dowiedziono, że efekt pracy zespołu jest większy niż suma indywidualnej pracy pracowników. 

Warto te rozwiązania zastosować w placówkach oświatowych mając na względzie fakt, że wartość pracy zespołowej również w szkole oznacza wymierne korzyści m.in. powstaje szansa na wymianę doświadczeń, rozwój jednostki i zespołu, wzrost poczucia bezpieczeństwa, zaspokojenie potrzeby przynależności, a w efekcie wykorzystanie potencjału zespołu dla poprawy jakości nauczania, wychowania, organizacji pracy; zwiększa się efektywność pracy jednostki poprzez ograniczenie ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadania.

Szkolenie będzie okazją dla zespołu do doskonalenia umiejętności prowadzenia dialogu, który ułatwia współdziałanie i otwartą komunikację umożliwiającą wykonywanie tego, co ludzie potrafią najlepiej na rzecz wspólnego dobra oraz wzmacnia więź pomiędzy nauczycielami i integruje środowisko.

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

- Rozumieją związek, pomiędzy integracją zespołu nauczycieli a poprawą jakości pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole
- Rozumieją wpływ integracji z innymi członkami Rady Pedagogicznej na tworzenie pozytywnego klimatu społecznego, opartego na wzajemnym zrozumieniu i wsparciu
- Znają własne mocne strony i wiedzą w jaki sposób mogą je wykorzystać w pracy zespołowej Rady Pedagogicznej

Program szkolenia


 • Integracja Rady Pedagogicznej jako czynnik podnoszenia jakości pracy
 • Rada Pedagogiczna jako zespół zadaniowy
 • Zespół zadaniowy – etapy rozwoju, role grupowe, komunikacja
 • Miejsce jednostki w zespole
 • Prawo synergii i wykorzystanie go w pracy wychowawczej i dydaktycznej
 • Konflikt - sposoby rozwiązywania
 • Ćwiczenie - analizy pracy zespołowej w placówce metodą SWOT

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE