Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle nowych rozporządzeń

Kategoria: Opieka i wychowanie

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

- rozumieją ideę indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym jako uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- rozumieją znaczenie dbałości o odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju ucznia niepełnosprawnego;
- wiedzą w jaki sposób zaplanować, monitorować i ewaluować pracę z uczniem niepełnosprawnym.

Program szkolenia


 • Uczeń niepełnosprawny w świetle orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o potrzebie
       kształcenia specjalnego
 • Cechy uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących,
       z niepełnosprawnościami ruchowymi w tym afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem w tym
       z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wymagające zastosowania
       szczególnych form oraz metod pracy
 • Diagnoza ucznia w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistyczną
       ocenę funkcjonowania ucznia
 • Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia niepełnosprawnego
 • Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych wynikających z niepełnosprawności
       ucznia, diagnoza i ewaluacja – na przykładzie
 • Tworzenie koalicji na rzecz ucznia niepełnosprawnego, współpraca z rodzicami

Poznajmy się

Dane kontaktowe