Aktualności z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Archiwizacja w szkole/placówce oświatowej. Organizacja obsługi kancelaryjnej oraz archiwalnej w szkołach i placówkach oświatowych

Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2023 / 2024 - jakie kroki podjąć, żeby rozpocząć i zakończyć procedurę z sukcesem.

Co trzeba zmienić w statucie w roku szkolnym 2023 - 2024? Nowelizacja statutu szkoły i przedszkola - podstawy prawne oraz gotowe rozwiązania.

Dostęp do informacji publicznej- zasady postępowania dla pracowników urzędów.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - regulacje prawne i praktyczne rozwiązania. Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych- obowiązki dyrektorów do 17 grudnia

Elektronizacja akt osobowych- nowe zasady prowadzenia akt. Omówienie zasad i terminów.

Jak obserwować i oceniać zajęcia edukacyjne w kontekście awansu zawodowego i oceny pracy. Gotowe arkusze obserwacji zajęć

Jak opracować ocenę pracy nauczycieli zgodnie z nowymi przepisami prawa. Omówienie zadań dotyczących oceny pracy dyrektora

Jakie akty prawa wewnątrzszkolnego muszą obowiązywać w placówce? Omówienie zasad tworzenia aktów prawa, treść merytoryczna przepisów i przydatne wzory dokumentów.

Kurs dla pracowników kadr. Planowane nowelizacje kodeksu pracy, karty nauczyciela i ustawy prawo oświatowe

Kwalifikacje bez tajemnic! Omówienie wymogów kwalifikacyjnych dla nauczycieli: podstawy prawne i analiza błędów popełnianych przez dyrektorów

Nowe zasady zatrudniania nauczycieli oraz zatrudnianie pracowników niepedagogicznych.

Nowelizacja statutu szkoły i przedszkola - podstawy prawne oraz gotowe rozwiązania.

Nowości w prawie oświatowym w roku szkolnym 2023 / 2024. Kompendium wiedzy dla nauczyciela i dyrektora.

Nowości w Systemie Informacji Oświatowej wprowadzone rozporządzeniem z 23 listopada 2023 r. System Informacji Oświatowej - obowiązkowe przekazywanie danych do SIO z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Ocenianie obszarem nadzoru pedagogicznego.

Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły lub placówki.

Prawny przewodnik po szkole i placówce oświatowej- analiza najczęściej wykorzystywanych w szkołach i placówkach aktów prawnych. Stan prawny na bieżąco aktualizowany.

Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2024 / 2025 zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego - arkusz organizacji szkoły / placówki oświatowej.

Regulamin pracy - praktyczne rozwiązania w okresie pracy stacjonarnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Regulamin pracy lub obwieszczenie - praktyczne rozwiązania prawne dotyczące kontroli trzeźwości i pracy zdalnej.

Sekretariat szkoły / placówki oświatowej - relacje interpersonalne, dokumentacja szkoły, różne środki komunikacji elektronicznej, zarządzanie informacją. Kompleksowa organizacja pracy.

Statut szkoły/placówki – analiza zmian zgodnie z przepisami prawa. Nowelizacja statutu pod kątem niezbędnych regulacji prawa wewnątrzszkolnego związanych z epidemią

Urlopy w oświacie. Obowiązujący stan prawny i planowana reforma bez tajemnic.

Wpływ zmian w kodeksie pracy na decyzje pracodawcy i uprawnienia pracownika.

Zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej (SIO). Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole

Zgodnie z literą prawa – prawo i aktualności oświatowe

Ruch kadrowy w oświacie- zadania dyrektora, kadrowej, organu prowadzącego i związków zawodowych w zakresie kształtowania polityki kadrowej z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i najnowszego orzecznictwa SN oraz stanowiska PIP, MEiN w tej sprawie. Kształtowanie polityki kadrowej w oświacie

  • Zadania dyrektora szkoły i placówki publicznej, organu prowadzącego i związków zawodowych w zakresie kształtowania polityki kadrowej po reformie oświaty.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas