Aktualności z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Archiwizacja w szkole/placówce oświatowej. Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej w szkołach i placówkach oświatowych

Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego - arkusz organizacji szkoły/placówki oświatowej

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - regulacje prawne i praktyczne rozwiązania.

Inspektor ochrony danych - rola i zadania w jednostkach administracji publicznej

Jak prowadzić szkolną dokumentację zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej?

Jak opracować ocenę pracy nauczycieli zgodnie z nowymi przepisami prawa. Omówienie zadań dotyczących oceny pracy dyrektora

Jak zapewnić bezpieczeństwo i wykorzystać możliwości prawne dyrektora/nauczyciela w nauczaniu stacjonarnym w warunkach epidemii COVID-19

Karta nauczyciela po zmianach, awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela - obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2020-2021

Kurs dla pracowników kadr. Planowane nowelizacje kodeksu pracy, karty nauczyciela i ustawy prawo oświatowe

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej

Odpowiedzialność prawna jako narzędzie dbania o dobro społeczności szkolnej wśród nauczycieli i uczniów

Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły lub placówki.

Dokumentacja RODO w administracji publicznej

Profesjonalny kierownik gospodarczy - kompleksowy kurs dla kierowników gospodarczych w placówkach oświatowych

Regulamin pracy - praktyczne rozwiązania w okresie pracy stacjonarnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Ruch kadrowy w oświacie

  • Zadania dyrektora szkoły i placówki publicznej, organu prowadzącego i związków zawodowych w zakresie kształtowania polityki kadrowej po reformie oświaty.

Sekretariat szkoły - relacje interpersonalne, dokumentacja szkoły, różne środki komunikacji elektronicznej, zarządzanie informacją. Kompleksowa organizacja pracy

Statut szkoły/placówki – analiza zmian zgodnie z przepisami prawa. Nowelizacja statutu pod kątem niezbędnych regulacji prawa wewnątrzszkolnego związanych z epidemią

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej (SIO). Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole

Zasady prowadzenia akt osobowych. Elektronizacja akt. Obowiązki i zadania pracodawcy

Zasady rozwiązywania umów o pracę, zmiany warunków zatrudnienia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z literą prawa – prawo i aktualności oświatowe

Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy. Aktualny stan prawny oraz planowane nowelizacje.

Pracownicze Plany Kapitałowe- obowiązki pracodawcy - kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Regulamin ZFŚS oraz zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w świetle zmian o odpowiedzialności kierowników jednostek

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych. Zasady gospodarowania zgodnie z najnowszymi przepisami prawa oświatowego

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas