Organizacja i zarzadzanie szkołą/ placówką oświatową

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE - narzędzia, metody i sposoby wspomagające ocenę stanu bezpieczeństwa w szkole.

Druki szkolne, e-legitymacje i dokumenty publiczne, elektroniczne i wypełniane ręcznie w organizacji pracy sekretariatu.

E-doręczenia w jednostkach systemu oświaty. Nowy obowiązek od 30 grudnia 2023 r.

Intendent w placówce oświatowej. Żywienie dzieci i młodzieży.

  • Dowiedzmy się jak stworzyć smaczną i zdrową stołówkę.

Jak obserwować i oceniać zajęcia edukacyjne w kontekście awansu zawodowego i oceny pracy.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo ochrony danych osobowych w jednostkach samorządowych. Jak usunąć błędy, o których mowa w najnowszym Raporcie NIK w sprawie rażących naruszeń RODO. Jak się przygotować do planowanych kontroli w zakresie RODO.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Jak usunąć błędy, o których mowa w najnowszym Raporcie NIK w sprawie rażących naruszeń RODO. Jak się przygotować do planowanych kontroli w zakresie RODO.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce szkolnej.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły – jak przygotować się, by wygrać. Jak przygotować autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki

  • Niezbędnik kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania placówką we wszystkich obszarach jej pracy

Kontrole zewnętrzne w szkole i przedszkolu - jak właściwie przygotować się do kontroli, aby uniknąć najczęściej wykrywanych błędów.

Nowe standardy protokołowania zebrań - jak dokumentować kompetencje rady pedagogicznej w oparciu o regulamin. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej z wykorzystaniem różnych form

Nowe zadania dyrektora jako pracodawcy, w tym obowiązki wynikające z ustawy o obronie ojczyzny.

Obowiązki szkoły / przedszkola / placówki w obszarze ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w obszarze bezpieczeństwa – analiza i przegląd aktualnych zapisów prawnych. Stan na 30 września 2023.

Ocena pracy dyrektora w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

  • Zagwarantujmy sobie pełne przygotowanie i wysoką ocenę pracy.

Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły/przedszkola

Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy. Kompleksowy, dwudniowy kurs dla wicedyrektorów placówek oświatowych

Różne środki komunikacji elektronicznej i różne środki łączności w organizacji pracy sekretariatu w szkole

Standardy ochrony małoletnich w żłobkach, klubach malucha i innych placówkach opiekuńczych.

System Ochrony Małoletnich - prawne obowiązki dyrektorów i pracowników jednostek systemu w zakresie wdrożenia nowych uregulowań prawnych.

Uczniowie z Ukrainy i z innych krajów w naszych szkołach i przedszkolach – jak zorganizować proces przyjmowania i nauczania uczniów innych narodowości w naszych szkołach i przedszkolach

Zadania dyrektora placówki oświatowej wynikające z nowej ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadania dyrektora placówki oświatowej wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przygotowanie raportu na dzień 31 marca 2024 roku.

Zasady i działania poprawiające bezpieczeństwo w szkołach. Kultura bezpieczeństwa pracy i nauki.

Zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych. Techniczne i organizacyjne środki ochrony danych pracowników, nauczycieli, uczniów i rodziców czyli RODO w praktyce oświatowej

Zmiany w karcie nauczyciela - poradnik dyrektora - menedżera oświaty.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas