Organizacja i zarzadzanie szkołą/ placówką oświatową

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Awans zawodowy - procedura, przebieg i postępowanie. Jak realizować plan rozwoju i nadzorować nauczycieli w okresie pracy zdalnej?

Dokumentacja niezbędna do właściwej organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021. Uporządkowanie dokumentacji szkoły w oparciu o nowe przepisy prawa oraz przepisy związane z covid

Dyrektor szkoły jako pracodawca. Wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły warunkiem wysokiej oceny pracy

Działalność innowacyjna i eksperymentalna w kształceniu na odległość

Jak prawidłowo realizować zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki

Jak przygotować szkołę na powrót uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego. Procedury i prawo wewnątrzszkolne w tym zakresie

Jak skutecznie i systemowo zorganizować pracę oraz zarządzać szkołą podstawową i ponadpodstawową w warunkach epidemii covid-19- zgodnie z najnowszymi wytycznymi rządu z 23.10.2020 r. Kształcenie zdalne i hybrydowe

Jak sprawować nadzór pedagogiczny w związku z kształceniem na odległość? Omówienie zmian

Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego 2020/21- nowa organizacja, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowanymi zmianami

Jakie obszary pracy szkoły należy uwzględnić w półrocznym podsumowaniu z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły w warunkach panującej pandemii COVID-19. Podstawowe zadania dyrektora szkoły w tym zakresie

  • Podsumowanie obowiązków i przygotowanie dokumentacji półrocznej.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły – Jak przygotować się, by wygrać.

  • Niezbędnik kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z uwzględnieniem trzech form kształcenia: stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej

Krok po kroku jak organizować zdalne zebrania rady pedagogicznej- przewodnik dla dyrektora szkoły/przedszkola

Modyfikacja programów nauczania dla zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online

Decyzje administracyjne i kierownicze w oświacie.

Nowa formuła egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Ocena pracy dyrektora w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

  • Zagwarantujmy sobie pełne przygotowanie i wysoką ocenę pracy.

Ocenianie i klasyfikowanie w okresie pandemii

  • Uporządkujemy prawne aspekty oceniania i klasyfikowania w zgodzie z obowiązującymi aktami wykonawczymi i zasadami wewnątrzszkolnymi.

Organizacja egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających z wykorzystaniem narzędzi online

Organizacja pracy świetlicy szkolnej w nowym „koronawirusowym” roku szkolnym

Podstawy kodowania i programowania bez komputera oraz tworzenia gier i zabaw w przedszkolu

  • Ciekawe i angażujące metody wprowadzające najmłodszych w świat niezbędnych we współczesnym świecie kompetencji.

Podsumowanie roku szkolnego 2020-2021 w przedszkolu - zadania dyrektora i nauczycieli

Praca z radą pedagogiczną czyli jak sprawnie i skutecznie kierować radą pedagogiczną

Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy z uwzględnieniem trzech modułów nauczania: stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego

Różne środki komunikacji elektronicznej i różne środki łączności w organizacji pracy sekretariatu w szkole

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

Zadania dyrektora szkoły branżowej w roku szkolnym 2020/2021

Zadania dyrektora szkoły, w związku z podsumowaniem półrocza pracy szkoły realizującej zadania w warunkach epidemicznych

Zakończenie procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podsumowanie pracy szkoły – zebrania klasyfikacyjne i podsumowujące. Wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas